Geomterija, išradingumas ir mergina, vardu Manana

Aš mokiausi prekybos aukštojoje. Mūsų kurse buvo gruzinė panelė Manana. Miela mergina, kartais čača visą grupę pavaišindavo…Bet štai vienas dėstytojas kažkodėl jos labai nemėgo.

O Manana, kaip tyčia, gana ilgai gripavo, taip, kad jai tikrai nepavyks išsisukti, arba mokėk kyšį, arba neišlaikai egzamino. Ateina Manana į egzaminą. Traukia bilietą. Nė nemirktelėjusi sėdasi prie lango, o po poros minučių už lango pasigirsta dainavimas. Ir dar koks! Tikra gruziniška daugiabalsė sutartinė, vyrų choras! Jie taip graudžiai užtraukė „Suliko“, kad visi užsiklausė – niekas, netgi patys žvėriškiausi pedagogai, nesugebėjo tam padaryti galo, taip tai buvo gražu…

Beje, užsiklausė ne visi…Keletas Mananos žemiečių, irgi laikančių egzaminą, iš pradžių įsiklausė, nieko nesuprasdami, o paskui vos laikėsi, nesikvatoję. Juos bemat išgujo iš egzamino. Tačiau tuo stebuklai nesibaigė. Manana puikiai, viso kurso akyse, atsakė į klausimus, gavo tvirtą „ketvertą“, visų nustebimui, o dėstytojo pasiutimui (jis tegalėjo iš pykčio vienu balu sumažinti pažymį).

Po poros savaičių Manana paprašė manęs padėti pasimokyti chemijos – už atlygį.

— Klausyk, — sakau aš, — aš tau viską nemokamai padėsiu, tu tik papasakok, kaip tu tada išsisukai.

— Ne, — tvirtai pasakė Manana, — geriau aš tau sumokėsiu !

— Nereikia man tavo pinigų! Pasakok, nes nieko nedarysiu. Tu neturi pasirinkimo!

Ir Manana pasidavė. Pasirodo, „kalnų vaikas“ surado puikią ir subtilią išeitį. Ji gavo bilietus su visais atsakymais į klausimus, surinko žemiečius ir visa tai atidavė jiems. Žemiečiai sustojo po langu. Kai ištraukė bilietą, Manana kažkokiu būdu davė jiems signalą, ir vyrai užtraukė atsakymus gruzinų kalba. Pagal „Suliko“ melodiją. Visą bilietą taip ir sudainavo, retkarčiais įstatydami raktinį žodį „Suliko“. O dabar įsivaizduok, kaip turėjo jaustis gruzinai auditorijoje, kurie staiga išgirdo: „Įžambinės kvadratas lygus – Suliko!.. A kvadratas plius B kvadratas lygu – Suliko!…Kritimo kampas lygus kapui – Sulikoooo!…“

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus