Idomybes

Jei dviem žmonėms lemta būti kartu – juos sujungs nematomas karmos siūlas

Gaila, kad sąvoka „gimininga siela“ daugeliui tapo suvokiama kaip štampas, juk sielų giminystė – tai teigiamas žmonių tarpusavio ryšio ir laimės simbolis.

Mes manome, kad šios sampratos pagrindai slypi dar Platono „Puotoje“, kur Aristofanas tvirtina, kad žmogus – tai padaras su 8 galūnėmis ir 2 galvomis. Esą dievai padalijo žmogų į dvi dalis, kad susilpnintų (dėl to jis jaučiasi nepilnavertis). Teoriškai kiekvienas gali rasti savo giminingą sielą, ir tada jie abu pasijus 100% pilnaverčiai.

Čia ir reikia paminėti nematomą siūlą, jungiantį dvi giminingas sielas, kuris laikomas nenutraukiamu. Pagal senas legendas, dievai pririšo šiuos siūlus prie žmonių pėdų, o jų spalva raudona – kaip aistros ar meilės.

Pozityvus sielų giminystės ir rišančių siūlų simbolizmas akivaizdus; šie ryšiai, mazgai ir saitai niekada nenutrūksta, kadangi kai giminingos sielos susitinka, kaip jos ir priklauso, nėra nieko neįmanomo. Kitaip tariant, viskas įmanoma – ir taškas.

Laimei, samprata „gimininga siela“ tapo štampu ne visiems, ir daug iškilių žmonių pasiruošę pasirašyti po jos reikšme.

O jūs tikite sielų giminyste?

Related Articles

You cannot copy content of this page