Kinija pademonstravo savo naujos kosminės stoties maketą

Seimas antradienį po svarstymo nepritarė laikinosios tyrimo komisijos išvadoms dėl Lietuvos radijo ir televizijos (LRT).

Už tai, kad būtų pritarta pagrindinio komiteto patvirtintam projektui, balsavo 56 Seimo nariai, 56 buvo prieš ir trys susilaikė.

Seime nepritarus pagrindinio Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadai, projektas pagal Seimo statutą paskirtas svarstyti kitam komitetui – „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio vadovaujamam Kultūros komitetui.

Už tai, kad išvadų dėl LRT imtųsi Kultūros komitetas, balsavo 62 Seimo nariai, už projekto paskyrimą svarstyti opozicinių konservatorių atstovės Ingridos Šimonytės vadovaujamam Audito komitetui buvo 59 Seimo nariai.

Seimo komisijos išvadose siūloma steigti naują LRT valdymo organą – valdybą. Taip pat siūloma koreguoti LRT tarybos narių skyrimo tvarką, susiejant su skiriančiosios institucijos kadencija, trumpinti tarybos narių kadenciją.

LRT vadovybė nuogąstauja, kad tokie pakeitimai kelia grėsmę LRT nepriklausomumui.

Išvadose minimi ir viešųjų pirkimų pažeidimai, padaryti prie ankstesnės vadovybės. Konstatuota, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nuo 2005 metų sistemingai fiksavo pažeidimus, bet nėra duomenų, kad tuometinė LRT vadovybė būtų ėmusis priemonių užkirsti jiems kelią.

Seimas gruodžio pabaigoje sudarė komisiją LRT finansams tirti. Jai pavesta nustatyti, ar LRT iš prodiuserių perkamos paslaugos atitinka rinkos kainas, išnagrinėti LRT pirkimus, vadovybės struktūrą, jos atitikimą europinei praktikai ir t. t.

Seimo tyrimo metu pasikeitė LRT vadovybė. Pasibaigus ankstesnio LRT vadovo Audriaus Siaurusevičiaus antrajai kadencijai, generaline direktore kovo mėnesį išrinkta Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

šaltinis www.bns.lt

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus