Pasakėčia apie tai, kaip reaguoti į nuoskaudas

Kai mus įskaudina, labai dažnai atsakome pykčiu ar tokiu pačiu įžeidimu, galvodami, kad taip apsiginsime nuo kitų. Bet praktika patvirtina tiesą, kad kuo daugiau kreipiame dėmesio į negatyvą, tuo daugiau jo aplinkui mus yra. Šioje pasakėčioje pasakojama, kaip reaguoti į nuoskaudas.

Kartą Buda su savo mokiniais ėjo pro kaimą, kuriame gyveno budistų priešininkai. Kaimo gyventojai išbėgo iš namų, apsupo Budą su mokiniais ir pradėjo užgaulioti. Mokiniai taip pat ėmė atsikirsti ir buvo pasiruošę duoti atgal, tik Budos buvimas šalia juos pristabdė. Bet Budos pasakyti žodžiai privertė sutrikti ir kaimo gyventojus, ir mokinius.

Jis pasisuko į mokinius ir tarė:

– Jūs mane nuvylėte. Šitie žmonės dirba savo darbą. Jie įpykę. Jiems atrodo, kad aš esu jų religijos, jų moralinių vertybių priešas. Šitie žmonės mane žemina. Bet kodėl jūs širstate? Kodėl leidotės, kad šie žmonės jumis manipuliuotų? Jūs dabar esate priklausomi nuo jų. Argi jūs ne laisvi?

Kaimo gyventojai nesitikėjo tokios reakcijos. Nustebinti jie pritilo. Atsiradusioje tyloje Buda pasisuko į juos:

– Ar jūs viską pasakėte? Jeigu ne viską, dar turėsite galimybę tai padaryti ir pasakyti, ką jūs galvojate, kai mes grįšime atgal.

Visiškai pasimetę kaimo žmonės paklausė:

– Bet mes skaudinome tave, kodėl nepyksti ant mūsų?

– Mes – laisvi žmonės. Tai, ką jūs padarėte – jūsų teisė. Aš į tai nekreipiu dėmesio. Aš taip pat laisvas žmogus. Niekas negali priversti manęs reaguoti, niekas negali manęs paveikti ir manipuliuoti manimi. Aš esu savo pasirodymų šeimininkas. Mano poelgius lemia vidinė būsena. O dabar norčiau užduoti jums klausimą. Gretimo kaimo gyventojai mane sveikino, jie prinešė gėlių, vaisių, saldumynų. Pasakiau jiems: „Ačiū, mes jau papusryčiavome. Pasiimkite visus vaisius su mano palaiminimu sau. Mes jų negalime neštis, mes nesinešame maisto“. Dabar aš jūsų klausiu: „Ką jie turi daryti su tuo, ko aš nepriėmiau ir jiems grąžinau?“

Vienas žmogus iš minios pasakė:

– Tikriausiai, jie viską parsinešė namo, o ten viską išdalino savo vaikams, savo šeimoms.

Buda nusišypsojo:

– O ką darysite jūs su savo įžeidinėjimais ir prakeikimais? Aš jų nepriimu. Jeigu aš atsisakau tų vaisių ir saldumynų, žmonės turi neštis juos atgal. Ką darysite Jūs? Aš atmetu jūsų užgauliojimus. Tad neškitės juos į savo namus ir darykite, ką norite.

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus