Policijoje – šokiruojantis skandalas: tyrėjai pripažino, kad suimtąjį prisiimti kaltę vertė smūgiais ir elektrošoku

Smūgiai kojomis, rankomis, elektrošoko naudojimas – tokiais tardymo „metodais“ du Raseinių rajono policijos komisariato tyrėjai vertė suimtą asmenį prisipažinti dėl neva jo padaryto nusikaltimo. Tuo skandalingi faktai šioje istorijoje nesibaigia – nors Raseinių pareigūnai, ant kurių krito kaltės šešėlis, ilgai neigė savo kaltę ir tik bylos nagrinėjimo pabaigoje pripažino elgęsi netinkamai, galiausiai Raseinių rajono apylinkės teismas juos atleido nuo baudžiamosios atsakomybės. Tuomet į šią istoriją teko įsikišti Šiaulių apygardos prokurorams, kuriems pavyko pasiekti, kad bent vienas iš dviejų tyrėjų sulauktų realios bausmės.

Vietoje tvarkos sergėjimo – nusikaltimai

Ši istorija prasidėjo 2015 m. gegužės 29 d., kai Raseinių rajono PK Kriminalinės policijos vyresnysis tyrėjas Julius Vežbavičius ir tyrėjas Donatas Dabžanskis vertė dieną prieš tai sulaikytą asmenį prisipažinti kaltu dėl svetimo turto sunaikinimo. Tai truko maždaug keturias valandas. Apklausų kambaryje J. Vežbavičius keletą kartų suimtąjį kankino impulsinės srovės prietaisu, mažiausiai penkis kartus smogė kumščiu. Neatsiliko ir šio kolega D. Dabžanskis, kuris suimtam vyrui 3–4 kartus spyrė, dar tiek pat kartų smogė į viršugalvį.

Kaip paaiškėjo, J. Vežbavičius tuo metu jau buvo ilgametis policijos darbuotojas, tuo tarpu D. Dabžanskis – tik maždaug metus dirbęs stažuotojas, į apklausų kambarį užsukęs kone atsitiktinai, atnešęs vyresniam kolegai popierius.

Alfa.lt žiniomis, ilgus metus policijoje dirbusiam J. Vežbavičiui šis nusikaltimas greičiausiai buvo ne pirmasis – iš bylos medžiagos matyti, kad šiam asmeniui buvo iškelta ir dar viena byla, pateikti kaltinimai dėl 2014 m. rudenį galimai įvykdytos stambios vagystės ir su aplinkosauga susijusių nusikaltimų.

Reikia paminėti, kad policijos tyrėjas nelaukė, kada bus pats išmestas iš tarnybos, – kaip bylos nagrinėjimo metu nurodė J. Vežbavičiaus advokatas, jo klientas „dėl didelės moralinės graužaties ir gėdos“ pats pasitraukė iš darbo policijoje.

Teisėjo malonė: nusikalto, bet nebaus

Iš bylos duomenų, kuriuos pavyko gauti Alfa.lt, matyti, kad suimtąjį smurtu prisipažinti vertę pareigūnai ne tik nusikalto, bet ir „sumenkino policijos institucijos prestižą, diskreditavo policijos pareigūno vardą, todėl padarė didelę žalą Lietuvos Respublikos valstybei ir didelę fizinę bei moralinę žalą nukentėjusiajam“. Rodos, nusikaltimas – tikrai neeilinis, tačiau šią istoriją išnagrinėjęs Raseinių rajono apylinkės teismas praeitą balandį priėmė labai įdomų nuosprendį: nors abu pareigūnai galiausiai pripažino piktnaudžiavę tarnybine padėtimi, abiejų atžvilgiu byla buvo nutraukta, atleidžiant juos nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant pagal laidavimą globėjams. Tiesa, J. Vežbavičiui teismas dar skyrė papildomą baudžiamojo poveikio priemonę – teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimą dvejiems metams, – tačiau D. Dabžanskis po tokio teismo sprendimo galėjo toliau sėkmingai dirbti policijoje.

Tokį nuosprendį suskubo apskųsti Šiaulių apygardos prokuratūra – prokuroras Egidijus Jurgelis kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas pakeisti žemesnės instancijos teismo verdiktą ir ne atleisti abu tyrėjus nuo baudžiamosios atsakomybės, bet pripažinti kaltais dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir nubausti J. Vežbavičių 2560,88 euro bauda, o D. Dabžanskį – 1883 eurų bauda.

E. Jurgelis savo skunde nurodė, kad abiem pareigūnams realios bausmės turėtų būti skirtos ne tik dėl to, jog J. Vežbavičius yra sulaukęs ir daugiau kaltinimų, bet ir dėl to, kad abu pareigūnai nepripažino savo kaltės ir suko uodegas, o galiausiai prisipažino tik įkalčių priremti prie sienos. Bylos duomenimis, į teisiamųjų suolą sėdę „angelai sargai“ išties neigė prisipažinimą išgavę smurtu ir stengėsi įrodyti savo nekaltumą juodomis spalvomis piešdami nukentėjusįjį, tačiau galiausiai prisipažino, kai byloje buvo gautos teismo medicinos ekspertizės išvados, įrodžiusios, jog smurtas išties buvo naudotas.

Iš bylos medžiagos matyti, kad gavus tokius sunkiai nuginčijamus įrodymus, kaltinamųjų pozicija visiškai pasikeitė – šie jau be išlygų pripažino kaltę, atsiprašė nukentėjusiojo ir atlygino jam padarytą žalą. Tačiau, kaip skunde nurodė prokuroras E. Jurgelis, tokie atsiprašymai greičiausiai buvo deklaratyvūs, o žala nukentėjusiajam atlyginta tik atsiradus solidžių kaltės įrodymų, todėl greičiausiai taip siekta dirbtinai sukurti sąlygas atleidimui nuo baudžiamosios atsakomybės.

Vienas turės susimokėti, kitas piniginės nepatuštins

J. Vežbavičiaus advokatas prašė prokuroro skundą atmesti ir palikti nuosprendį nepakeistą, tačiau trys Šiaulių apygardos teismo teisėjai, kuriems teko užduotis išnagrinėti šią bylą apeliacine tvarka, buvo palankesni prokurorui – lapkričio 8 d. teisėjų priimtu nuosprendžiu J. Vežbavičius buvo ne atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, bet nubaustas už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir ne tik negalės dvejus metus dirbti valstybės tarnyboje, bet ir turės sumokėti 2560,88 euro baudą.

Tokį sprendimą teisėjai priėmė atsižvelgę į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu J. Vežbavičius buvo apklaustas tris kartus, tačiau nė karto nepripažino savo kaltės, du kartus parodymų nedavė iš viso, o kai galiausiai teismo metu prisipažino kaltu, dar bandė teisintis, teigdamas, kad tenorėjo gerai atlikti savo darbą, o suimtasis buvęs ypatingas asmuo, nes šio atžvilgiu pradėtos kelios bylos.

Tuo tarpu D. Dabžanskis ir toliau lieka atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės – nors šis pareigūnas taip pat iš pradžių neigė savo kaltę, teisėjai atkreipė dėmesį į tai, kad jaunas policininkas tuo metu dirbo tik apie metus laiko ir buvo vyresnio kolegos prižiūrimu stažuotoju, o būtent vyresnio kolegos veiksmai ir jaunuolio nepatyrimas galėjo inspiruoti nusikalstamus D. Dabžanskio veiksmus, todėl jaunam pareigūnui dar reikia duoti progą pasitaisyti.

Tačiau palankus teismo sprendimas šiam pareigūnui turbūt suteiks nedaug džiaugsmo – Alfa.lt susisiekus su Raseinių rajono PK viršininku Marijum Maciu, pastarasis patvirtino, kad D. Dabžanskis buvo atleistas iš užimtų pareigų, nes nebeatitiko šiam darbui būtinų reikalavimų.

www.alfa.lt

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus