Idomybes

Stulbinantis „plaukuotas“ radinys fermerio darže

Kinų fermeris Bo Čunlou tradiciškai ryto valandomis vaikščiojo po savo ūkį. Staiga jis pajuto, kad užlipo ant kažko
plaukuoto, išoriškai panašaus į akmenį. Objektas su ilgais žilais plaukais patiko fermeriui. Jis nusprendė jį pasiimti ir panaudoti namų dekorui.

Koks buvo vyro nustebimas, kai jis pastebėjo plaukų augimą. Ne juokais išsigandęs, Bo Čunlou ėmė ieškoti
specialistų, kurie paaiškintų nesuprantamą reiškinį.

Ekspertai, ištyrę akmens atradimo vietą, išsiaiškino, kad „plaukuotas akmuo“ – tai senovinis vabzdys, gyvenęs
neatmenamais vandenynų dugne ir mitęs planktonu.

Iš kur jis atsirado fermerio darže, neaišku. Mokslininkai pasiėmė radinį, taip išgąsdinusį vyriškį.

Related Articles

You cannot copy content of this page