Idomybes

Po ilgo pamokslo dvasininkas paklausė parapijiečių, ar jie pasiruošę atleisti savo priešams…

Po ilgo pamokslo dvasininkas paklausė parapijiečių, ar jie pasiruošę atleisti savo priešams. Apie pusė jų
pakėlė rankas.

Nepatenkintas rezultatu, dvasininkas kalbėjo dar 20 minučių, o paskui pakartojo savo klausimą. Šįkart
rankas pakėlė apie 80% parapijiečių.

Dvasininkas skaitė pamokslą dar 15 minučių ir vėl paklausė, ar jie pasiruošę atleisti savo priešams.

Pavargę parapijiečiai atsakė vienbalsiai ir tik viena pagyvenusi dama susilaikė.

– Misis Džons, jūs nepasiruošusi atleisti savo priešams?

– Aš neturiu priešų,- atsakė senutė.

– Tai nuostabu! O kiek jums metų?

– 93.

– Misis Džons, prašau, išeikite į priekį ir papasakokite mums, kaip žmogus gali išgyventi iki 93
metų, neturėdamas nė vieno priešo.

Miela maža senučiukė lėtai atėjo į bažnyčios vidurį, atsisuko į parapijiečius ir tarė:

– Tai elementaru! Aš paprasčiausiai pergyvenau tas kales!

Related Articles

You cannot copy content of this page