Idomybes

Vienas žmogus atėjo į bažnyčią

Vienas žmogus atėjo į bažnyčią. Jis pamiršo išjungti telefoną, kuris maldos metu suskambėjo. Kunigas jį
apibarė. Žmonės, kurie meldėsi, barė jį po maldos, kad jis sutrikdė tylą. Visą kelią namo žmona bambėjo
dėl jo nedėmesingumo. Jo veide galima buvo įžiūrėti gėdą, sutrikimą ir pažeminimą. Po šio įvykio
žmogaus niekada nebematė bažnyčioje. Ir tą patį vakarą jis nuėjo į barą. Šis žmogus vis dar nervinosi ir
jo rankos drebėjo. Atsitiktinai jis išliejo savo gėrimą ant stalo. Padavėjas atsiprašė ir padavė jam
servetėlę, kad nusišluostytų. Valytojas išvalė grindis. Baro administratorė pasiūlė jam kitą gėrimą įstaigos
sąskaita. Ir pasakė: „Nesijaudinkite, pone. Visi daro klaidas“. Nuo tos dienos jis eidavo į barą kiekvieną
vakarą.

Kartais mūsų, kaip tikinčiųjų, elgesys gali pastūmėti sielas į pragarą. Jūs galite pakeisti situaciją tuo, kaip
jūs elgiatės su žmonėmis, ypač, kai jie klysta.

Niekada nebaksnokite žmogaus į nugarą už klaidą.

Suklysti gali kiekvienas.

Tačiau ne kiekvienas išties pagalbos ranką.

O ir mes ne šventi.

Kartais ir mes klystame.

Related Articles

You cannot copy content of this page