Idomybes

Istorija apie moterišką smegeninę

Policininkas sustabdė automobilį ir pasuko link vairuotojos.

– Kažkas ne taip?

– Jūs viršijote greitį. Ar galėčiau pamatyti jūsų teises?

– Su džiaugsmu, be aš jų neturiu.

– Kaip tai suprasti?

– Aš netekau teisių vairuodama neblaivi.

Policininkas beveik prarado amą.

– Gerai. Ar galėčiau pamatyti automobilio dokumentus?

– Atleiskite, bet ne.

– Kodėl ne?

– Aš pavogiau šią mašiną.

– Pavogėte?

– Taip, ir nužudžiau savininką.

– Jūs…ką padarėte?

– Jo kūnas bagažinėje, galite pažiūrėti.

Šokiruotas policininkas lėtai nuėjo link savo mašinos ir iškvietė pastiprinimą. 5 minučių bėgyje atvažiavo
5 policijos patruliai, apsupdami mašiną. Vyriausias policininkas lėtai priėjo prie mašinos, laikydamas
pistoletą.

– Ponia, prašau išlipti iš mašinos.

– Kokios problemos?

– Mano kolega pranešė, kad jūs pavogėte šį automobilį ir nužudėte savininką.

– Nužudžiau savininką?

– Taip. Atidarykite, prašau, bagažinę.

Moteris atidarė bagažinę. Ji buvo tuščia.

– Tai jūsų mašina?

– Taip.

Moteris padavė automobilio dokumentus policininkui. Dėl suprantamų priežasčių policininkas tiesiog
apstulbo:

– Bet mano pavaldinys pasakė, kad jūs neturite teisių!

Mergina atidarė aplanką, išėmė teises ir padavė jas policininkui. Šis jas patikrino. Viskas buvo tvarkoje,
tačiau policininkas vis tiek nesuprato:

– Ačiū, bet mano kolega pasakė, kad jūs neturite teisių, pavogėte automobilį ir nužudėte jo
savininką.

– Lažinuosi, kad šis melagis dar pasakė, kad aš ir greitį viršijau?

Related Articles

You cannot copy content of this page