Idomybes

„Aš tau apmokėsiu mokslus, bet su viena sąlyga“: kaip susiklostė Janos, kuri ištekėjo už 76 metų vyro, likimas

8 metų Jana neteko savo tėvų. Ją auginti pasiėmė teta.

Tačiau Galina negalėjo užtikrinti jai nerūpestingos ateities, nors augino tikroje šeimyninėje
meilėje. Jana visą gyvenimą laukdavo, kad „atvažiuos dėdė Serioža iš Amerikos arba atsiųs
siuntinių“. Tas Sergejus buvo tetos Galinos draugas.

Sergejus Vitalijevičius buvo pasiturintis žmogus, Amerikoje jis gyveno kaip inkstas taukuose. Kai
atėjo laikas Janai rinktis universitetą, Sergejus pasiūlė savo pagalbą, bet su viena sąlyga.

Jis užsiminė, kad nori ją vesti. Vyriškis kažkaip sugebėjo įtikinti Galiną, kad jis neturi kitų tikslų,
o santuoka bus tik fiktyvi. Greitai Jana išvažiavo ir palaipsniui ėmė pastebėti, kad jai atsiranda
jausmai. Jis pasirodė tikrai dėmesingas žmogus. Šiandien jie laimingi kartu, nepaisant to, kad

Janos draugės skleidžia įvairius gandus apie jų santykius.

Related Articles

You cannot copy content of this page